TÖDOK Facebook Sayfası TÖDOK Twitter Sayfası TÖDOK Instragram Sayfası

Türkiye'nin en tecrübeli uzman kadrosu...

(0212) 466 10 66 (pbx) - (0553) 135 68 55

TÖDOK - Türkiye Özel Dil Okulları

ALMANCA SAYILAR

Sayı Yazılışı Okunuşu
Bir Eins Ayns
İki Zwei Tsvay
Üç Drei Dray
Dört Vier Fir
Beş Fünf Fünf
Altı Sechs Zeks
Yedi Sieben Ziben
Sekiz Acht Aht
Dokuz Neun Noyn
On Zhen Tsen
Onbir Elf Elf
Oniki Zwölf Tsvölf
Onüç Dreizehn Draytsen
Ondört Vierzehn Firtsen
Onbeş Fünfzehn Fünftsen
Onaltı Sechszehn Zehtsen
Onyedi Siebzehn Zibtsen
Onsekiz Achtzehn Ahtsen
Ondokuz Neunzehn Noyntsen
Yirmi Zwanzig Tsvantsik)
Otuz Dreisig Draysik
Kırk Vierzig Firtsik
Elli Fünfzig Funfsik
Altmış Sechzig Sehtsik
Yetmiş Siebzig Zibsik
Seksen Achtzig Ahtsik
Doksan Neunzig Noyntsik)
Yüz Hundert Hundert
İkiyüz Zweihundert Tsvayhundert
Üçyüz Drei- hundert Dreihundert
Dörtyüz Vierhundert Firhundert
Beşyüz Fünfhundert Fünfhundert
Altıyüz Sechshundert Zekshundert
Yediyüz Achthundert Ahhundert
Sekizyüz Achthundert Ahthundert
Dokuzyüz Neunhundert Noynhundert
Bin Tausend Tavuzent
İkibin Zweitausend Tsvaytavuzent
Onbin Zehntausend Tsentavuzent
Yüzbin Hunderttausend Hunderttavusent
Bir Miyon Eine Million Ayne Miliyon